different-types-of-covid-19-vaccine-in-glass-vial-bottles-with-different-storage-temperature-condition-label

El Covid i com ha afectat l’entrada de la Vacuna

Per començar aclarir que hi ha 2 vacunes amb tecnología ARN missatger (Pfizer/Moderna) i 1 vacuna de virus inactivat (Astra-zeneca) encara que els efectes secundaris postadministració son molt similars, actúen de manera molt diferent.

Els efectes adversos majoritaris son:

Febre, pot arribar a 38-39 graus, es recomana l’administració de paracetamol 1g cada 8hores

Dolor muscular i articular, pot anar de lleu sense que imposibiliti la feina fins a Greu.

Son passatgers i remeten al cap de 24-48h.

Comments are closed.