different-types-of-covid-19-vaccine-in-glass-vial-bottles-with-different-storage-temperature-condition-label

El Covid i com ha afectat l’entrada de la Vacuna

Per començar aclarir que hi ha 2 vacunes amb tecnología ARN missatger (Pfizer/Moderna) i 1 vacuna de virus inactivat (Astra-zeneca) encara que els efectes secundaris postadministració son molt similars, actúen de manera molt diferent.

Els efectes adversos majoritaris son:

Febre, pot arribar a 38-39 graus, es recomana l’administració de paracetamol 1g cada 8hores

Dolor muscular i articular, pot anar de lleu sense que imposibiliti la feina fins a Greu.

Son passatgers i remeten al cap de 24-48h.

maskCovidFFP2

Mascaretes, quin us en cada situació

Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s’utilitzin correctament, però no substitueixen les mesures de prevenció més efectives: la distància de seguretat respecte d’altres persones i la higiene de mans freqüent.

Les mascaretes tenen dues funcions bàsiques:

  • Protegir altres persones de la contaminació de la nostra saliva.
  • Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de la saliva d’altres persones.

La FFP2 es la mascareta mes complerta pero sobretot es recomana el seu us a llocs amb acumulació de gent i/o posibilitat de altes parts per mil.lió de virus (metro, ambulatoris, supermercats)

La mascareta quirúrgica només sería recomanable al carrer o a llocs ben ventilats i amb poca gent.

La mascareta de tela homologada, si be el filtre de la tela es comparable a una FFP2, pel seu diseny i la seva adaptació a la morfología del rostre, també es equiparable a una quirúrgica.

Visita als nostres productes, o vina a la Farmàcia i t´asessorem.